newproject98
Mohasebat 5
Mohasebat 7
Mohasebat 8
Mohasebat 9
Mohasebat 23
Mohasebat 24
Mohasebat 25
Mohasebat 30

محاسبات در شطرنج (آمادگی برای درجه استاد بزرگی)

580000 ریال
کتاب حاضراز سری کتاب های آمادگی برای درجه استادبزرگی است که عنوان کتاب برترسال 2013 رااز سوی انجمن شطرنجبازان حرفه ای ACP به خود اختصاص داده است.تمرکز نویسنده در این کتاب برروی 8 تاکتیک محاسباتی (حرکت کاندیدا)، ( دید ترکیبی)، (پیشگیری)، (مقایسه)، (حذف سازی)، (حرکات بینابینی)، (خلاقیت)، (تله) می باشدکه هر کدام در فصلی جداگانه به آموزش، آنالیز و حل تمرین ها پرداخته است.
توصیف

عنوان : محاسبات در شطرنج (آمادگی برای درجه استاد بزرگی)

نویسنده : یاکوب آگارد

برگردان : مهندس صمد حسن‌پور 

نوبت چاپ : یکم

تاریخ چاپ : 1399

اندازه کتاب : وزیری

تعداد صفحات : 328 صفحه

قیمت : 580,000 ریال

شماره استاندارد بین المللی کتاب(شابک) : 9-229-130-600-978

بازنگری ها

این محصول هنوز بازنگری نشده.